ETUSIVU | PÅ SVENSKA | TEL: 08-750 53 05 / 08- 750 91 05 | EMAIL: lilja.skola@telia.com | OSOITE: RIBEGATAN 99, 164 45 KISTA | KARTTA |
runko

KOULUSTAMME

OHJAAVAT ASIAKIRJAT

LUKUVUOSITIEDOT

OPPILASHUOLTO

VAPAA-AJANKOTI

ESIKOULU

YHTEYSTIEDOT

LAATUTAKUUT

ME ESIKOULUSSA SITOUDUMME TURVALLISUUDESSA:

Luomaan rauhallisen ja harmonisen ympäristön ja pyrkiä ennalta ehkäisemään tapaturmia.

TYÖTAVAT:

- Rutiinit ovat pedagogisen toiminnan perusta, pukeminen, hygienia, ruokailu, lepo, tuominen ja hakeminen.

- Lasten turvallisuuskierros kerran lukukaudessa

 

ME ESIKOULUSSA SITOUDUMME OPPIMISESSA:

Dokumentoimaan lapsen kehityksen ja luomaan mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja yksilölliseen kehitykseen

Luomaan mahdollisuudet monipuoliseen kielenkehitykseen sekä suomeksi että ruotsiksi.

TYÖTAVAT

Luomme mahdollisuuden jokaiselle lapselle vaikuttaa ja ottaa vastuuta teoistaan.

- Teematyön avulla tukemaan lapsen elinikäistä oppimista, luovuutta, uteliaisuutta ja kykyä ajatella kriittisesti.

- Portfolio: lapsen kehitys dokumentoidaan " minun kirjaani"

- Suomen kielen avulla luoda hyvä pohja lapsen monikieliselle kehitykselle: leikki, musiikki, sadut, luovuus, liikunta.

- Luonnontiede: metsäpaikka, kasvimaa, luonto          

ME ESIKOULUSSA SITOUDUMME VANHEMPIEN MAHDOLLISUUTEEN VAIKUTTAA:

Läheiseen yhteistyöhön ja avoimeen dialogiin lasten vanhempien ja henkilökunnan kesken.

TYÖTAVAT:

- Kehityskeskustelut: kerran lukukaudessa tai tarpeen vaatiessa useammin. Keskusteluissa arvioimme toimintaa ja annamme vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa pedagogiseen suunnitteluun.

- Jokapäiväinen kontakti: kerromme päivän tapahtumista ja keskustelemme lapsesta.

- Vanhempainillat, juhlat ja retket

- Avoimet ovet

- Näyttelyt