ETUSIVU | PÅ SVENSKA | TEL: 08-750 53 05 / 08- 750 91 05 | EMAIL: lilja.skola@telia.com | OSOITE: RIBEGATAN 99, 164 45 KISTA | KARTTA |
runko

KOULUSTAMME

OHJAAVAT ASIAKIRJAT

LUKUVUOSITIEDOT

OPPILASHUOLTO

VAPAA-AJANKOTI

ESIKOULU

YHTEYSTIEDOT

LAATUTAKUUT

Me sitoudumme

1. luomaan koulun oppilaille fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa he oppivat elämässä tarvittavia perustietoja ja –taitoja.

2. opettajaan oppilaille toisten hyväksymistä ja kunnioittamista sekä syrjinnän vastustamista. Tähän työhön liittyvät kiinteästi:

 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • vierailut koululla ja koululta
 • positiivisen ilmapiirin luominen esimerkin avulla
 • keskustelut kielenkäytöstä ja sen vaikutuksista kanssaihmisiin
 • Friends-oppilaiden toiminta koulukiusaamista vastaan
 • keskustelut akuuteissa tilanteissa
 • 3. avoimeen yhteistyöhön vanhempien kanssa, mihin liittyvät esimerkiksi:

 • vanhempainkokoukset
 • vanhemmat mukana opetuksessa, opintokäynneillä, retkillä ja tapahtumissa
 • vanhemmat vierailijoina oppitunneilla
 • kehityskeskustelut
 • oppilaiden itsearvioinnin kommentointi
 • koulun laatutakuiden arviointi
 • 4. lisäämään oppilaiden ympäristötietoutta

 • luokka-, koulu- ja ympäristötasolla
 • jätteitä lajittelemalla
 • Kistassa 1.6.2009

  Tuija Into-Kornesjö, Elina Blom ja Anne Mustaniemi