ETUSIVU | PÅ SVENSKA | TEL: 08-750 53 05 / 08- 750 91 05 | EMAIL: lilja.skola@telia.com | OSOITE: RIBEGATAN 99, 164 45 KISTA | KARTTA |
runko

KOULUSTAMME

OHJAAVAT ASIAKIRJAT

LUKUVUOSITIEDOT

OPPILASHUOLTO

VAPAA-AJANKOTI

ESIKOULU

YHTEYSTIEDOT

LAATUTAKUUT

 

Me sitoudumme:

Luomaan vapaa-ajankodin lapsille fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvu– ja oppimisympäristön, jossa he oppivat elämässä tarvittavia perustietoja ja–taitoja.

· Onnettomuuksia ennalta estääksemme jaamme lapset pienryhmiin.

· Kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi pyrimme luomaan positiivisen ilmapiirin. Johdetun toiminnan, leikkien, keskustelun, aikuisten tuen ja esimerkin avulla luodaan yhdenvertaiset olosuhteet jolloin lapset oppivat hyväksymään, kunnioittamaan ja suvaitsemaan toistensa erilaisuutta.

· Emme hyväksy kiusaamista emmekä syrjintää!

 

Tukemaan lasten sosiaalista kehitystä.

· Tuemme jokaista lasta oman itsensä löytämisessä - yhdessä oleminen antaa lapsille mahdollisuuden oman identiteetin löytämiseen vertailun avulla.

· Tuemme lasta ottamaan kantaa negatiivisia ilmiöitä vastaan. Aikuiset toimivat positiivisina malleina ja herättävät lapsen kiinnostuksen positiivista kohtaan - antavat myönteisiä odotuksia lapselle.

 

Antamaan mahdollisuuden vaikuttamiseen ja vastuunottamiseen.

· Lasten tarpeet kartoitetaan – yhteiset keskustelut ja päätökset toiminnasta.

· Lasten toivomukset toiminnan pohjana aina kun se on mahdollista.

· Lasten oma arviointi toiminnasta.

· Yhdessä työstämämme yhdenvertaisuussuunnitelma.

· Aikuisten johtamat keskustelut yhteisvastuusta: Vastuunottaminen itsestä, toisesta ja yhteisestä ympäristöstämme – vapaa-ajankoti –koulu – lähiympäristö jne.

 

Avoimeen yhteistyöhön vanhempien kanssa.

· Kehityskeskustelut tarvittaessa.

· Vanhempainkokoukset, joissa pyrimme luomaan mahdollisuuden rakentavaan keskusteluun.

· Sadonkorjuujuhla.

· Vanhempainkahvi.

 

Lisäämään lasten ympäristötietoutta.

· Jätemateriaalin käyttö – lapset löytävät jätemateriaalille uusia käyttötapoja luovan toiminnan avulla.

· Kierrätysjätteiden lajittelu.

· Keskustelut ympäristön suojelusta.

 

Kista 2010-10-26    Anne Mustaniemi ja Sirkka Prittinen